Amb la història del pare Any que, ja vells, envia els 8 vents per tot el món a cercar els seus 12 fills i donar-los el missatge que vol que es reuneixin tots a la seva presència com més aviat millor.

Hi acudeixen el gener, febrer i març; abril, maig i juny; juliol, agost i setembre; octubre, novembre i desembre. El pare Any els hi reparteix a cadascú unes tasques i ells se’n van il·lusionats a complir l’encàrrec del seu pare.

Hem vist que no tots els mesos tenen la mateixa durada, i que cada mes té uns trets característics: uns són plujosos; d’altres, assolellats; uns, ens porten moltes collites; d’altres, ocells, flors, fruita; uns calorosos; i d’altre, congelats. Així, hem fet un viatge per la roda de l’any, les seves estacions i les seves inclemències i regals.

Aquesta roda no s’atura mai, els nostres avis ja la van viure i els nostres néts la viuran si fa no fa de la mateixa manera.

I vulgues que no ens condiciona molts aspectes de la nostra vida, l’estat d’ànim, la salut, l’alimentació i moltes coses més.

Que divertit és estar enfilats a la roda del pare Any!

Ricard Ramos i Illa

Mestre