Com es pot aprendre sobre la vida sense viure-la plenament? Aquest és el repte pedagògic que cada matí despleguen dins les aules els mestres de l’Escola Waldorf de Vallgorguina. Les eines són senzilles i molt poderoses: ritme harmònic, respecte al creixement saludable de cada nen, vinculació amb la natura i un apropament a les matèries instrumentals (matemàtiques, llengües, història, geografia…) a través de l’art i la bellesa.

Dels 3 als 6 anys (educ. infantil) els nens es relacionen amb el món físicament i gran part de l’aprenentatge arriba a través del joc, en un ambient cuidat, que ofereix calidesa i seguretat. Els continguts més acadèmics es reserven per a la primària, perquè l’important a aquestes edats és que els nens siguin nens. Hi ha molt de temps per a ser adult i molt poc per a ser nen. Els infants aprenen a través del moviment i del joc, un fet que possibilita unes bones capacitats perquè en la següent etapa (als 7 anys) aprenguin ràpidament, per exemple, a llegir i escriure. També es donen moltes experiències d’escoltar i de parlar. El fonamental és que percebin que l’adquisició de coneixement es pot viure amb alegria, i així passar a la primària amb moltes ganes d’anar a escola per aprendre.

Educació primària. Dels 7 als 12 anys l’important no és tant el que aprenen com la relació que tenen amb el que aprenen. Perquè el que un aprèn, amb el temps l’oblida, però no oblida el que ha sentit respecte al que ha après. És l’etapa dels sentiments.

Totes aquestes paraules quedarien buides sense uns resultats aclaparadors: els alumnes que ja han acabat la nostra primària, després de tota la seva escolarització en els valors de la pedagogia Waldorf, obtenen resultats per sobre de la mitja en els instituts que els acullen. Professors d’aquests instituts destaquen que els estudiants Waldorf que els arriben mostren molta curiositat per l’aprenentatge, són molt participatius, mostren una gran motivació i  saben escoltar i estar presents.

“Tot el que fem per l’infant no ho fem per al moment present, sinó per a tota la vida.” R. Steiner