Política de privadesa

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afecten les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Qui som

Escola Waldorf Vallgorguina SCCL

Direcció postal: Masia de Can Puigdemir
Plaça del Mediterrani, 6
Urbanització Can Puigdemir
08471 – Vallgorguina (Barcelona)
NIF: F63956601
Telf. 93.867.93.35  –  671.36.90.41
escola@waldorfvallgorguina.com

La nostra cooperativa està inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona, amb el núm. d’assentament 1 de la fulla 16172.

La nostra adreça web és: https://waldorfvallgorguina.com i http://escolawaldorfvallgorguina.cat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:
SEGURETAT I PRIVACITAT DE DADES, S.L., amb telèfon de contacte 963122868 i correu electrònic infodpo@forlopd.es

1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE Tractarem les dades de caràcter personal facilitades per a:
● Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
● Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
● Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulen la nostra activitat.
● Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
● Si escau, enviar comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’enviar-li informació per part de l’entitat.
● Si escau, gestionar la seva participació en concursos i promocions que realitzi l’entitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat de participar.
● Si escau, enviar enquestes de satisfacció i/o qualitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’avaluar el servei prestat.
● Gestionar, administrar i supervisar la seva activitat en el blog incorporat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat de participar.

2. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

  USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE
  ● En el consentiment que ens ha prestat per tractar les seves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
  ● Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
  ● En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat «drets» de la present política.

  3. COMPLEMENTS I EINES DEL LLOC WEB

   ● Pop-up WhatsApp La pàgina web compta amb un canal de WhatsApp amb la finalitat de permetre la comunicació amb atenció al client. No obstant això, ha de tenir en compte que el nostre proveïdor aplica la seva pròpia política de privacitat, per la qual cosa li recomanem que revisi la seva configuració en el servei i que llegeixi detingudament la política de privacitat. Pot accedir a la mateixa fent clic aquí.
   ● YouTube El nostre lloc web utilitza complements de la plataforma YouTube amb tecnologia oferta per Google. YouTube únicament associarà el seu comportament de navegació al seu perfil personal si té iniciada la sessió en el seu compte. Pot evitar això tancant la sessió. Li recomanem que, prèviament, llegeixi detingudament la política de privacitat del nostre proveïdor fent clic aquí.

   4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

    Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per les quals van ser recopilades inicialment.

    Un cop les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les Administracions i Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

    Període de bloqueig de les dades:
    ● EL CODI CIVIL. Entre 1 i 5 anys segons el cas, atenent al que disposen els articles 1964.2 i 1968.2 del cos legal esmentat.

    5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS
    La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

    6. DESTINATARIS
    Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:
    ● Jutges i Tribunals.
    ● Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
    ● Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
    ● Si escau, als Encarregats de Tractament que ens brindin serveis.

    7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
    L’organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades. En cas que posteriorment fos necessari realitzar transferències internacionals de dades, es verificarà el grau de protecció del país de destinació i s’adoptaran les garanties exigides per la normativa.

    8. XARXES SOCIALS
    Amb la finalitat de fer-lo partícip de la nostra activitat, i que pugui estar al corrent de les nostres novetats, li informem que ESCOLA WALDORF VALLGORGUINA SCCL té creat un perfil a les Xarxes Socials.

     Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups. No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com que s’asseguri de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les dades.

     A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials en les quals tenim presència, perquè pugui accedir en tot moment a les polítiques de privacitat i configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat:
     – Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
     – YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_es/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/
     – Instagram: https://privacycenter.instagram.com/

     9. DRETS
     Els interessats podran sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades personals així com exercir en qualsevol moment i, de forma gratuïta, els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat d’aquestes (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat i, si escau, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.

      Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic referenciats en l’encapçalament. Als efectes oportuns, li informem que se li podrà sol·licitar el seu DNI o qualsevol altre document anàleg, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat, sempre que això no pugui realitzar-se per altres mitjans menys invasius.

      En cas que consideri vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web www.aepd.es

      En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça escola@waldorfvallgorguina.com, amb l’assumpte “BAIXES”.

      10. VERACITAT DE LES DADES
      L’interessat garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que hagi aportat, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

       En el supòsit que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

       11. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIÓ
       La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o com a conseqüència de canvis en el nostre lloc web. Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra Política de Privacitat.


       Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb ESCOLA WALDORF VALLGORGUINA SCCL a través dels formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic referenciats en l’encapçalament.

       Última revisió 13 de maig de 2024